Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuem proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donem molta importància a les metodologies actives, a les TIC, al treball en valors,... buscant en tot moment un tracte molt proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies.

Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària
Arbona Bernat, Cristina
Calero Fernandez, Antoni
Castell Tomàs, Antònia
Colom Hurtado, Maria De Les Neus
Constantino De La Peña, Carolina
Morell Rullan, Felip
Riera Jaume, Margalida
Sansó Bauzà, Maria
Sierra Bosch, Ignacio Jaime
Francesc Ginard