Notícies
Cuida i Estima

Benvolgudes famílies de les escoles de Fecib,

Les escoles de FECIB són centres nascuts com a llocs per evangelitzar. Evangelitzar és anunciar a cada persona la Bona Notícia que Déu l’estima i aquesta Bona Nova ens l’ha transmesa Jesús. Evangelitzar vol dir donar a conèixer la doctrina cristiana de l’evangeli. Amb altres paraules, donar a conèixer Jesús i en cada escola donar-lo a conèixer des del carisma o l’esperit del fundador i amb l’exemple sincer i transparent de cada persona que treballa amb els alumnes i les seves famílies.

Un nou curs tenim a les portes, serà el 23-24 i, com cada curs, definim l’objectiu educatiu i evangelitzador comú a totes les escoles de FECIB que complementa els nostres objectius pedagògics: “Cuida i Estima” ha estat l’elegit per enguany.

Cuida’t, cuida’ls, cuida’l, estima’t, estima’ls, estima’l, tot amb la confiança necessària que Déu en la vida de la persona ens cuida i ens estima. 

Cercant al diccionari el significat d’aquestes dues paraules he trobat:

Cuidar: ocupar-se d’una persona que requereix de qualque tipus d’atenció o assistència estant pendent de les seves necessitats proporcionant-li el necessari perquè estigui bé o en bon estat.

Estimar: és el sentiment suprem que una persona pot experimentar cap a una altra.

Estimar implica tenir actituds de comprensió, respecte, tendresa i compromís. Sens dubte que amb aquestes actituds aconseguirem el bo per a tothom, que és sentir-se estimat.

Aquest missatge ha de ser la guia de les nostres tasques a totes les àrees de cada escola. Sabem que no és fàcil. Fer present aquest missatge a la societat actual costa. Però hi creiem i sabem que amb l’ajuda de Déu i de tots els qui formam Fecib ho aconseguirem.


Endavant i coratge!


Miquel Balle Palou

President del Patronat de FECI