Ed. Primària

A l'etapa de primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Des d'un ambient motivador i de proximitat personal entre tots els membres de la comunitat, enfoquem aquesta etapa des de: 

Una educació en valors. 

La nostra escola, inspirada en els nostres fundadors, Vicente de Paúl i Luisa de Marillac, fonamenta els seus esforços en la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats, i la valoració del coneixement per servir els altres. 

Les noves tecnologies. 

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació i preparem els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat. 

L'atenció a la diversitat. 

Atenem a la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge. 

Metodologia. 

Utilitzem una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals, aconseguint un bon nivell educatiu.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Abraham Mena, Rafael
Alcover Sastre, Jaume
Arbona Colom, Joan
Cerro Bujosa, Laura
Crespi Valls, Catalina Mª
Ferrà Ortiz, Mª Francisca
Mas Gomila, Lluís
Mateu Vicens, Catalina
Miro Mariano, Andreu
Pedretti Galmes, Virgínia Mª
Pizà Cloquell, Mª Teresa
Salguero Martínez, Leonor
Sosa Rullan, Mª De Lluch