Ed. Infantil

INFANTIL 

La nostra metodologia es basa en un aprenentatge global, vivencial i experimental. És una etapa caracteritzada per el moments de joc que donen peu a un món ple d’aprenentatges. Entre molts d’aspectes volem destacar: 

  • Lectoescriptura a partir del nom propi de cada infant, a més de potenciar la literatura tradicional a partir de contes populars, rondalles, dites, refranys, cançons i poesies. 

  • Matemàtiques manipulatives a partir de jocs i reptes. (Seriacions, comptatge, classificacions, reglets, hipòtesis...). 

  • Joc simbòlic. Moments d’imitar, compartir, socialitzar i afrontar conflictes. 

  • Una de les nostres prioritats és fomentar que els infants siguin autònoms, per tant les rutines i els hàbits estan molt presents al nostre dia a dia. 

  • Treballem la part motriu a partir del mètode Acouturier (psicomotricitat vivencial). 

  • Fomentem molt el raonament i la formulació d’hipòtesis davant un aprenentatge nou, per tant sempre els donam temps per experimentar i trobar possibles solucions i respostes. La nostra feina és observar i guiar durant aquest procés. 

  • Aprofitant que el nostre poble té un entorn privilegiat i que la nostra escola està ubicada al centre, realitzem sovint sortides a la natura i a l’entorn més proper per conèixer el barri, la seva  forma de viure, les seves edificacions i les seves peculiaritats i tradicions. 

  • L’educació emocional és un tema fonamental per a nosaltres. La treballem de manera transversal a qualsevol moment del dia o quan sorgeix una oportunitat, a més de tenir uns projectes dedicats a treballar valors i emocions. 

  • Les festes i tradicions són motiu d’aprenentatge i d’apropament a les nostres arrels. 

  • A les aules d’infantil utilitzem la “sorpresa” com un recurs per crear expectativa, motivació, interès i gaudir de cada activitat que presentem; perquè els aprenentatges siguin més significatius i vagin acompanyats sempre d’una bona experiència i un bon record.   

Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil
Atienza Bestard, Margalida
March Dols, Teresa
Moragues Martí, Claudia
Oliver Gual, Catalina Mª
Vich Lizcano, Mª Belen
Oliver Gual, Catalina Mª
Ramon Ferragut, Magdalena